Menghayati Haji untuk menjadi Insan yang Lebih Baik

“Dan barangsiapa yang mengagungkan apa-apa yang dihormati di sisi Allah (ḥurūmāt Allāh), maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya.” Surah al-Ḥajj ayat 30. Kata al-ḥurūmāt dalam ayat di atas mempunyai beberapa penafsiran, dan antaranya merujuk kepada manasik Haji, masa serta tempat syiarnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh sarjana Muslim multidimensi dari Syria Ibn Qayyim … Continue reading Menghayati Haji untuk menjadi Insan yang Lebih Baik

Advertisements

Demokrasi juga Mampu Menzalimi

Mahkamah Yunani purba lebih 2,500 tahun yang lalu telah mempraktikkan pengamalan kangaroo court dalam usaha untuk menamatkan musuh politik kaum demokrat elit. Dalam salah satu peristiwa yang dicatat dalam buku-buku falsafah, mahkamah telah bersidang dalam sebuah kes melibatkan bukan seorang pembunuh atau pencuri, akan tetapi seorang faylasuf tua. Setelah aduan pendakwaraya didengari, mahkamah telah memuktamadkan bahawa … Continue reading Demokrasi juga Mampu Menzalimi

Ulama’: Integriti dan Amanah Sosial

Islam sebagai sebuah pandangan sarwa yang fitrah tidak pernah membeza-bezakan darjat antara perkara spiritual dan sosial. Sunnah Rasulullah telah memperlihatkan bahawa amal salih sosial dalam perkara muamalat (hubungan dengan manusia dan alam sekitar) adalah sama pentingnya dengan amal salih spiritual dalam perkara ibadat (hubungan dengan Tuhan). Kedua-duanya adalah fundamental untuk memahami kehidupan ini secara sub … Continue reading Ulama’: Integriti dan Amanah Sosial

Ijtihad Salah: Yang Diampunkan dan yang Tidak Diampunkan

Tujuan nota ringkas ini adalah buat menjernihkan kekeruhan dalam pemahaman sekelompok masyarakat dalam memahami ijtihad seorang ahli ilmu. Apabila seseorang mujtahid itu berijtihad, ada antara ijtihadnya yang impaknya diukur menggunakan prinsip utilitarian. Sekiranya terzahir impak kesengsaraan yang dikaitkan sebagai kesan daripada ijtihad tersebut dalam kerangka kausaliti (sebab-akibat), maka mereka menganggapnya sebagai ijtihad yang fāsid (merosakkan) … Continue reading Ijtihad Salah: Yang Diampunkan dan yang Tidak Diampunkan

Pensyariatan Puasa dalam Pengislahan Lisan

Dalam sebuah hadith qudsi yang sahih, telah diriwayatkan daripada Abu Hurairah RA, sabda Nabi SAW: “Allah berfirman: “Setiap amalan Bani Adam adalah untuk dirinya sendiri, kecuali puasa kerana ia untukku dan Aku yang akan memberi ganjaran bagi orang yang berpuasa.” Demi Tuhan yang nyawaku dalam genggamanNya, bau mulut orang yang berpuasa adalah lebih baik di … Continue reading Pensyariatan Puasa dalam Pengislahan Lisan

Ibn Khaldun and Contemporary Sociology

Article Review: Ibn Khaldun and Contemporary Sociology[1] by Syed Farid Alatas By: Hilman Fikri Azman International Islamic University Malaysia, 2017 A. Introduction The author wrote this article with a central question in his mind: why should a social thinker like Ibn Khaldun is excluded from the serious study of the history of sociology, sociological theory or historical … Continue reading Ibn Khaldun and Contemporary Sociology