Ibn Khaldun and Contemporary Sociology

Article Review: Ibn Khaldun and Contemporary Sociology[1] by Syed Farid Alatas By: Hilman Fikri Azman International Islamic University Malaysia, 2017 A. Introduction The author wrote this article with a central question in his mind: why should a social thinker like Ibn Khaldun is excluded from the serious study of the history of sociology, sociological theory or historical … Continue reading Ibn Khaldun and Contemporary Sociology

Menefregismo

Menurut Abdal Hakim Murad, antara dosa berjemaah umat Islam pada hari ini yang begitu berleluasa adalah menefregismo. Yang dimaksudkan dengan menefregismo adalah gejala tidak kisah atau cakna dengan perkara yang seharusnya dicaknakan. Para Nabi semuanya amat sensitif dengan keadaan umat mereka. Kerana sensitiviti Musa AS terhadap kaumnya, keselamatan Bani Israel dirunding dengan Firaun, sebelum akhirnya … Continue reading Menefregismo

History and Politics of Islamic Feminism: A Comparison of the Works on Islam and Gender by Amina Wadud and Kecia Ali

Article Review: History and Politics of Islamic Feminism: A Comparison of the Works on Islam and Gender by Amina Wadud and Kecia Ali by Farid Esack By: Hilman Fikri Azman International Islamic University Malaysia, 2017 A. About the Author: Farid Esack Professor Farid Esack is a South African Muslim liberation theologian, Professor in the Study of Islam … Continue reading History and Politics of Islamic Feminism: A Comparison of the Works on Islam and Gender by Amina Wadud and Kecia Ali

Konsep Tafsir, Sejarah dan Pemugarannya

1. Tafsir Tafsir merupakan satu metodologi rasional untuk merungkai makna, terutamanya makna dalam teks wahyu. Tafsir merupakan sejenis sains interpretasi. Kadangkala disebut juga sebagai eksegesis (exegesis). Al-Imam al-Zarkashi yang masyhur dengan kitab tafsirnya yang berjudul Al-Burhān, telah menawarkan sebuah definisi tentang tafsir. Menurut beliau, tafsir adalah ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad … Continue reading Konsep Tafsir, Sejarah dan Pemugarannya

Respon terhadap Kenyataan Dr Khalif Muammar

Dr Khalif Muammar dalam sebuah kenyataannya di Facebook bertarikh 22 Januari 2017 pada jam 2:53 pagi telah mengkritik beberapa buah pihak dalam satu nafas. Kenyataan tersebut telah mengundang serba-sedikit gelora perbualan dalam kalangan individu yang mengambil serius kenyataan dan dakwaannya itu. Di sini disertakan salinan asal kenyataan yang telah dibuat oleh Dr Khalif Muammar: “Kemasukan … Continue reading Respon terhadap Kenyataan Dr Khalif Muammar

Berfikir Secara Kontekstual

Sebahagian kita gemar membaca buku-buku sejarah dan politik negara luar untuk memahami selok-belok permainan politik mereka dan sejarah yang dilakarinya. Mungkin kerana keasyikan dengan pengkisahan penulis, kita mula membayangkan perkara-perkara yang berlaku itu sifatnya universal, bahawa ia berlaku di mana-mana sahaja, termasuklah Malaysia. Di sinilah sempadan falasi dalam pemikiran bermula – kita melakukan generalisasi – … Continue reading Berfikir Secara Kontekstual